Ventilatsioonisüsteemide paigaldus ja hooldus

Ventilatsioonisüsteemide valik sõltub paljudest teguritest: – sisekliima tagamise täpsusest – jahutusvõimsusest – arhitektuurilistest ja majanduslikest võimalustest. Vastavalt lähtetingimustele koostatakse ventilatsiooni projekt, mille alusel ehitatakse välja ventilatsioonisüsteem. Ventilatsiooni väljaehitamine toimub seadmete ja torustiku paigaldamisest kuni süsteemi mõõdistamise ja passistamiseni.